As Tartu Agro logo
agro seemnekeskus lihatoostus kontakt
 
Heinaseemned

TUNNUSTATUD EESTI SEEME!

Eesti Vabariigis prioriteetseim tootmisharu - veisekasvatus koos kõrge piimatoodanguga lehma kohta nõuavad järjest kvaliteetsemat ja kuivainerikkamat rohusööta. Eestis on ehitatud uued vabapidamisega laudad, kus kõrgetoodangulised lehmad vajavad aastaringselt rohkelt kvaliteetset silo.

Selleks on vaja:

 • rohukamaraid külvikorras regulaarselt uuendada
 • seemnesegude koostisele rohkem tähelepanu pöörata, arvestades rohukamara söödavust, kasutusotstarvet, mullastikku jne..
 • külvata ainult analüüsitud ja sertifitseeritud seemet.

Eesti suhteliselt niiske kliima ja mitmekesine mullastik soodustavad rohumaaviljelust. AS Tartu Agro Seemnekeskuses on pikaajalised heinaseemne kasvatamise traditsioonid ja kogemused ( endine Tartu Näidissovhoos, Tartu Riigimajand ). Pidevalt oleme kasvatanud 8 - 10 liiki heinaseemet ja valdavateks sortideks on Jõgeva SAJ aretatud sordid.Oleme püüdnud kasvatada ja säilitada koostöös Jõgeva SAJ-ga kolme inimpõlve vältel loodud rikkust - Eestis aretatud heina- karjamaa- ja muruseemne sorte. 

AS Tartu Agro kogemuste põhjal on jõgeva SAJ aretatud heinaseemnesortidega rajatud karjamaad kestnud 8...10 aastat ja on taganud kõrgeväärtusliku sööda. Eesti sordid on aretatud vastavalt meie kliimale, seega on nad kindlalt kõige:

 • talve - ja külmakindlaimad
 • stabiilseima saagikusega
 • pikaealisemad, mis tagab ka efektiivsuse
 • kindlaim investeering aastateks

AS Tartu Agro Seemnekeskuses kasvatatakse:

 • Põldtimut "Tika"
 • Harilik aruhein "Arni"
 • Punane aruhein "Kauni"
 • Aas - nurmikas "Esto"
 • Punane ristik "Jõgeva 433"
 • Itaalia raihein "Talvike"
 • Karjamaa raihein "Raite" ja "Raidi"

2023. aasta kevadel pakume müügiks järgmiseid heinaseemnesegusid:
 

  1. Pikaajaline kultuurkarjamaasegu veistele
 • Valge ristik (3kg/ha)
 • Punane ristik (2kg/ha)
 • Timut (5kg/ha)
 • Harilik aruhein (5kg/ha)
 • Karjamaa raihein (7kg/ha)
 • Aas - nurmikas (3kg/ha)
 • Punane aruhein (1kg/ha)
 • Itaalia raihein (4kg/ha)

Rajada puhaskülvis, külvinormiga 30kg/ha

 

  2. Pikaajaline kultuurkarjamaasegu lammastele
 • Valge ristik (3kg/ha)
 • Karjamaa raihein (5kg/ha)
 • Aas-nurmikas (5kg/ha)
 • Punane aruhein (6kg/ha)
 • Timut (3kg/ha)
 • Harilik aruhein (3kg/ha)
 • Itaalia raihein (3kg/ha)

Rajada puhaskülvis, külvinormiga 28kg/ha

 

  3. Põldheinasegu siloks
 • Punane  ristik (5kg/ha)
 • Timut (7,5kg/ha)
 • Harilik aruhein (5kg/ha)
 • Karjamaa raihein (7,5kg/ha)    

Soovitav allakülviks, külvinormiga 25kg/ha

 

  4. Põldheinasegu 1.a. raiheinaga siloks
 • Punane ristik (5kg/ha)
 • Timut (9kg/ha)
 • Harilik aruhein (4kg/ha)
 • Karjamaa raihein (7kg/ha)
 • Itaalia raihein (10kg/ha)

Rajada puhaskülvis, külvinormiga 35kg/ha

 

  5. Põldheinasegu hobustele
 • Timut (12,5kg/ha)
 • Aas-nurmikas „Esto“ (2.5kg/ha)
 • Harilik aruhein (3,7kg/ha)
 • Karjamaa raihein (2.5kg/ha)
 • Itaalia raihein (3,8kg/ha)

Rajada puhaskülvis, külvinormiga 25kg/ha

 

  6. Ristikurikas põldheinasegu
 • Punane ristik (10kg/ha)
 • Timut (10kg/ha)

Soovitav allakülviks, külvinormiga 20kg/ha

 

  7. Universaalne segu lihaveistele (Pikaajaline, sobib karjatamiseks, niitmiseks ka niiskemale mullale) 25kg/ha
 • Valge ristik "Suduviai" (0,8kg/ha)
 • Punane ristik "Jõgeva 433" (2,5kg/ha)
 • Timut "Tika" (7,5kg/ha)
 • Harilik aruhein "Arni" (3kg/ha)
 • Karjamaa raihein "Raite" (2,5kg/ha)
 • Aas-nurmikas "Esto" (2kg/ha)
 • Itaalia raihein "Talvike" (2,5kg/ha)
 • Roog aruhein "Kora" (4,2kg/ha)

30kg/kotis

 

  8. Kõrreliste põldheinasegu 25kg/ha
 • Timut "Tika" (7,5kg/ha)
 • Harilik aruhein "Arni" (3,7kg/ha)
 • Roog aruhein "Kora" (3,7kg/ha)
 • Karjamaa raihein "Raite" (5 kg/ha)
 • Karjamaa raihein "Raidi" (2,5kg/ha)
 • Itaalia raihein "Talvike" (2,5kg/ha)

30kg/kotis

 

Valmistame heinaseemnesegusid ka vastavalt tellija erisoovile.

Kontakt:
Tartumaa Tähtvere vald Pihva küla (Tartu-Viljandi mnt. 5km Lasita maja kõrval)
(7) 499 285
Mob: 5126541
anne.liiker@tartuagro.ee

vasak parem